چربیگیر

 

 

 

بديهي است كه اولين قدم در آماده سازي سطح فلز به دست آوردن يك سطح تميزاست. عملیات پوشش بايد روي سطحي تميز و عاري از هر گونه آلودگي و زنگ زدگی انجام پذيرد تا به واسطه واكنش شيميايي بين يون های پوشش و سطح فلز انجام پذيرد. بنابراين تميزكاري قبل از پوشش كاري لازم و ضروري است. اين محصول برپایه مواد آلی و محلول در آب براي چربيگيري سطوح مختلف فلزی فرموله گشته كه بصورت غوطه وری در آب مصرف مي گردد. چربيگير قليايي موجب هيدروليز چربي، مرطوب شدن سطح قطعه، پراكنده شدن چربي در محلول، امولسيون شدن چربي در محلول و نرم سازي آن مي شود.

نام محصول

چربیگیر

شکل ظاهری

مایع زرد شفاف

دانسیته

g         ۰٫۹۵ + ۰٫۰۵ gr/cm3

pH

۰٫۵ ± ۱۰

حلالیت در آب

محلول

شرایط نگهداری

در دماي ۰ تا ۴۰ درجه سانتيگراد

عمر مفید

یک سال پس از تولید

چربیگیر 

 

 

بديهي است كه اولين قدم در آماده سازي سطح فلز به دست آوردن يك سطح تميزاست. عملیات پوشش بايد روي سطحي تميز و عاري از هر گونه آلودگي و زنگ زدگی انجام پذيرد تا به واسطه واكنش شيميايي بين يون های پوشش و سطح فلز انجام پذيرد. بنابراين تميزكاري قبل از پوشش كاري لازم و ضروري است. اين محصول برپایه مواد آلی و محلول در آب براي چربيگيري سطوح مختلف فلزی فرموله گشته كه بصورت غوطه وری در آب مصرف مي گردد. چربيگير قليايي موجب هيدروليز چربي، مرطوب شدن سطح قطعه، پراكنده شدن چربي در محلول، امولسيون شدن چربي در محلول و نرم سازي آن مي شود.

نام محصول

چربیگیر

شکل ظاهری

مایع زرد شفاف

دانسیته

g    ۰٫۹۵ + ۰٫۰۵ gr/cm3

pH

۰٫۵ ± ۱۰

حلالیت در آب

محلول

شرایط نگهداری

در دماي ۰ تا ۴۰ درجه سانتيگراد

عمر مفید

یک سال پس از تولید

ویدیو چربیگیر