پودر کشش

شرکت بسپار شیمی علم و صنعت (سلران) پودر کشش را در سه نوع پایه سدیم، کلسیم و سدیم-کلسیم ارائه می کند. پودر کشش پایه سدیم قابل حل در آب بوده و بصورت محلــــــول گرم بر روي سطوح فسفاته شده جهت روانسازي عملیات فورج و كشش لوله، مفتول و قطعات فولادي بكار مي رود. پودر کشش پایه کلسیم غیرقابل حل در آب بوده و در فرایند کشش خشک براي كشش مفتول هاي آهني و فولادي با درصد كربن بالا و پائین و سرعت های بالا مصرف دارد. پودر کشش پایه سدیم-کلسیم در آب دیسپرس می شود و برای كشش مفتول هاي آهني و فولادي در توليد مفتول های الكترود، مفتول های مســـوار و صنایع پیچ سازی مناسب مي باشد.

نام محصول

پودر کشش سدیم

شکل ظاهری

پودر سفید رنگ

نقطه ذوب

 بالای ۲۳۰  درجه سانتی گراد

حلالیت در آب

محلول

شرایط نگهداری

در دماي ۰ تا ۴۰ درجه سانتيگراد

عمر مفید

یک سال پس از تولید

 

نام محصول

پودر کشش کلسیم

شکل ظاهری

پودر زرد کم رنگ

نقطه ذوب

بالای ۱۹۰ درجه سانتی گراد

حلالیت در آب

نامحلول

شرایط نگهداری

در دماي ۰ تا ۴۰ درجه سانتيگراد

عمر مفید

یک سال پس از تولید

 

 

نام محصول

پودر کشش سدیم-کلسیم

شکل ظاهری

پودر زرد کم رنگ

نقطه ذوب

بالای ۱۹۰ درجه سانتی گراد

حلالیت در آب

دیسپرس

شرایط نگهداری

در دماي ۰ تا ۴۰ درجه سانتيگراد

عمر مفید

یک سال پس از تولید

 

 

پودر کشش

شرکت بسپار شیمی علم و صنعت (سلران) پودر کشش را در سه نوع پایه سدیم، کلسیم و سدیم-کلسیم ارائه می کند. پودر کشش پایه سدیم قابل حل در آب بوده و بصورت محلــــــول گرم بر روي سطوح فسفاته شده جهت روانسازي عملیات فورج و كشش لوله، مفتول و قطعات فولادي بكار مي رود. پودر کشش پایه کلسیم غیرقابل حل در آب بوده و در فرایند کشش خشک براي كشش مفتول هاي آهني و فولادي با درصد كربن بالا و پائین و سرعت های بالا مصرف دارد. پودر کشش پایه سدیم-کلسیم در آب دیسپرس می شود و برای كشش مفتول هاي آهني و فولادي در توليد مفتول های الكترود، مفتول های مســـوار و صنایع پیچ سازی مناسب مي باشد.

نام محصول

پودر کشش سدیم

شکل ظاهری

پودر سفید رنگ

نقطه ذوب

 بالای ۲۳۰  درجه سانتی گراد

حلالیت در آب

محلول

شرایط نگهداری

در دماي ۰ تا ۴۰ درجه سانتيگراد

عمر مفید

یک سال پس از تولید

 

نام محصول

پودر کشش کلسیم

شکل ظاهری

پودر زرد کم رنگ

نقطه ذوب

بالای ۱۹۰ درجه سانتی گراد

حلالیت در آب

نامحلول

شرایط نگهداری

در دماي ۰ تا ۴۰ درجه سانتيگراد

عمر مفید

یک سال پس از تولید

 

 

نام محصول

پودر کشش سدیم-کلسیم

شکل ظاهری

پودر زرد کم رنگ

نقطه ذوب

بالای ۱۹۰ درجه سانتی گراد

حلالیت در آب

دیسپرس

شرایط نگهداری

در دماي ۰ تا ۴۰ درجه سانتيگراد

عمر مفید

یک سال پس از تولید