شرایط نگهداری محصولات به چه صورتی است؟

محصولات پودری باید در مکانی خشک و دور از منابع احتراق نگهداری شوند.

تفاوت بین پودرهای سلولزی و میکروکریستالین سلولز در چیست؟

برای تولید پودرهای سلولزی از روش های مکانیکی و برای تولید.

میکروکریستالین سلولز از روش های شیمیایی استفاده می شود.

آیا پودرهای سلولزی و میکروکریستالین سلولز برای سلامتی خطرناک هستند؟

خیر، طبق دستورالعمل های اروپایی در مورد طبقه بندی مواد و آماده سازی ترکیبات خطرناک، پودرهای سلولزی و میکروکریستالین سلولز نیازی به برچسب قانونی ندارد.

تفاوت بین محصولات در چیست؟

محصولات را می توان با مواد اولیه (یعنی منبع خمیر ، سفید شده ، سفید نشده)، سطح، نسبت ابعاد و بار سطحی متمایز کرد. بسته به ترکیب این پارامترها، ویژگیهای ثانویه مختلف تحت تأثیر قرار می گیرد.

چگونه می توانم تصمیم بگیرم که کدام محصولات بیشتر با نیازهای من مطابقت دارند؟

ساده ترین راه این است که از ما بخواهید. ما می توانیم به شما در مورد محصول مناسب نیاز شما و پشتیبانی آن مشاوره دهیم.

چه گروه های عامل شیمیایی در سطح محصولات وجود دارد؟

محصولات ما عمدتا دارای گروههای هیدروکسیل در سطح هستند که می توانند برای اصلاح استفاده شوند. علاوه بر این، گروه های کربوکسیل را می توان یافت، زیرا خمیر هرگز از ۱۰۰٪ سلولز خالص تشکیل نشده است.

آیا امکان تغییر محصولات وجود دارد؟

بله، به دلیل وجود گروههای هیدروکسیل و کربوکسیل موجود در سطح سلولز، می توان با روشهای مختلف (مانند سیلانیزاسیون، استری شدن، کربوکسی متیلاسیون) آن را تغییر داد.