روغن کشش مفتول

روغن کشش مفتول شرکت بسپار شیمی علم و صنعت یک روانساز امولسیون شونده و زیست تخریب پذیر است. این روغن علاوه بر خاصیت روان کنندگی، ویژگی شویندگی قدرتمندی دارد که به راحتی آلودگی های موجود بر روی مفتول را تمیز کرده تا مفتول در عملیات های بعدی مانند آبکاری مس، برنز و یا گالوانیزه مورد استفاده قرار گیرد. روغن کشش مفتول ما در غلظت های بسیار پایین (۴ درصد) استفاده می شود و مصرف روان کننده را تا حد زیادی کاهش می دهد و مزایای ملموس و مشهود در فرآیند کشش ایجاد می کند.

روغن کشش مفتول

روغن کشش مفتول شرکت بسپار شیمی علم و صنعت یک روانساز امولسیون شونده و زیست تخریب پذیر است. این روغن علاوه بر خاصیت روان کنندگی، ویژگی شویندگی قدرتمندی دارد که به راحتی آلودگی های موجود بر روی مفتول را تمیز کرده تا مفتول در عملیات های بعدی مانند آبکاری مس، برنز و یا گالوانیزه مورد استفاده قرار گیرد. روغن کشش مفتول ما در غلظت های بسیار پایین (۴ درصد) استفاده می شود و مصرف روان کننده را تا حد زیادی کاهش می دهد و مزایای ملموس و مشهود در فرآیند کشش ایجاد می کند.