خمیر کشش

 

 

خمیر کشش یک روان کننده محلول در آب می باشد که جهت کشش مفتول های فولادی کربن بالا و کربن پایین در ماشین های کشش تر استفاده می شود. این محصول باعث تسریع در فرایند خنک سازی و پوشش هرچه بهتر قطعه برای کشش می باشد. این محصول با قابلیت حفظ ماهیت خمیری خود در محیط باز، طول عمر مفید بالایی دارد.

نام محصول

خمیر کشش مفتول

شکل ظاهری

خمیر زرد رنگ

دانسیته

g                          ۱٫۰۵ + ۰٫۰۵ gr/cm3

pH

۰٫۵ ± ۹

غلظت در آب

۴%

شرایط نگهداری

در دماي ۰ تا ۴۰ درجه سانتيگراد

عمر مفید

یک سال پس از تولید

خمیر کشش

 

خمیر کشش یک روان کننده محلول در آب می باشد که جهت کشش مفتول های فولادی کربن بالا و کربن پایین در ماشین های کشش تر استفاده می شود. این محصول باعث تسریع در فرایند خنک سازی و پوشش هرچه بهتر قطعه برای کشش می باشد. این محصول با قابلیت حفظ ماهیت خمیری خود در محیط باز، طول عمر مفید بالایی دارد.

نام محصول

خمیر کشش مفتول

شکل ظاهری

خمیر زرد رنگ

دانسیته

g1.05 + ۰٫۰۵ gr/cm3

pH

۰٫۵ ± ۹

غلظت در آب

۴%

شرایط نگهداری

در دماي ۰ تا ۴۰ درجه سانتيگراد

عمر مفید

یک سال پس از تولید