ترکیبات مس

سولفات مس

سولفات مس به رنگ آبی روشن کاملا محلول در آب استفاده فراوان در کود های کشاورزی و خاصیت قارچ کشی بسیار قوی و مصرف به عنوان پیگمنت های آبی سرامیکی مصرف به عنوان سیم جوش الکترود جوشکاری و سنتز های شیمی تمامی محصولات دارای برگه آنالیز می‌باشد. برای اطلاع از شرایط تماس حاصل فرمایید

پودر مس

پودر مس به رنگ قهوه ای مسی برای کاربرد در آلیاژ سازی و قطعه سازی همچنین صنایع رنگ و سنتز تمیز ترکیبات شیمیایی دارای خلوص و مش بندی یکنواخت و عالی

هیدروکسید مس

هیدروکسید مس پودری به رنگ آبی تیره کاربرد به عنوان پیگمنت رنگی آبی و دارای کاربرد ضد قارچ برای محصولات کشاورزی چه ارگانیک و غیر ارگانیک مزیت بیشتر نسبت به ضد قارچ های آلی آمین دار و کاربرد در سنتز های شیمیایی

کربنات مس cuc03

 پودر کربنات مس به رنگ سبز برای کاربرد های پیگمنت سبز سرامیک و پلاستیک و صنعت رنگ و به عنوان پوشش ضد خوردگی و ضد قارچ همچنین ضد عفونی کننده استخر های آبزیان و دامپروری ها و مرغ داری ها و در مقادیر کم هیچگونه آسیبی به انسان وارد نمی‌کند

سولفات مس

سولفات مس به رنگ آبی روشن کاملا محلول در آب استفاده فراوان در کود های کشاورزی و خاصیت قارچ کشی بسیار قوی و مصرف به عنوان پیگمنت های آبی سرامیکی مصرف به عنوان سیم جوش الکترود جوشکاری و سنتز های شیمی تمامی محصولات دارای برگه آنالیز می‌باشد. برای اطلاع از شرایط تماس حاصل فرمایید

پودر مس به رنگ قهوه ای مسی برای کاربرد در آلیاژ سازی و قطعه سازی همچنین صنایع رنگ و سنتز تمیز ترکیبات شیمیایی دارای خلوص و مش بندی یکنواخت و عالی

پودر مس

هیدروکسید مس

هیدروکسید مس پودری به رنگ آبی تیره کاربرد به عنوان پیگمنت رنگی آبی و دارای کاربرد ضد قارچ برای محصولات کشاورزی چه ارگانیک و غیر ارگانیک مزیت بیشتر نسبت به ضد قارچ های آلی آمین دار و کاربرد در سنتز های شیمیایی

 پودر کربنات مس به رنگ سبز برای کاربرد های پیگمنت سبز سرامیک و پلاستیک و صنعت رنگ و به عنوان پوشش ضد خوردگی و ضد قارچ همچنین ضد عفونی کننده استخر های آبزیان و دامپروری ها و مرغ داری ها و در مقادیر کم هیچگونه آسیبی به انسان وارد نمی‌کند

کربنات مس cuc03